حضور مدیرعامل بستنی نعمت در نمایشگاه کتاب تهران

جناب آقای داوود رضایی مدیرعامل و بنیانگذار بستنی نعمت، به عنوان کارآفرین نمونه‌ی کشوری و فردی موفق، تجربیات خودشان از سختی‌های مسیری که از کودکی تاکنون طی کرده اند، در کتابی تحت عنوان " قدر رویاهات را بدان" نوشته اند تا همه‌ی افرادی که خواهان پیشرفت و موفقیت خودشان و کشورشان هستند آن را خوانده و از مطالب مهم و مفید آن بهره ببرند. پیرو همین امر، ایشان با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، جشن اهدا و امضاء کتابشان را برگزار کرده و همچنین به مشاوره با جوانان و حاضرین پرداختند.جناب آقای داوود رضایی مدیرعامل و بنیانگذار بستنی نعمت، به عنوان کارآفرین نمونه‌ی کشوری و فردی موفق، تجربیات خودشان از سختی‌های مسیری که از کودکی تاکنون طی کرده اند، در کتابی تحت عنوان " قدر رویاهات را بدان" نوشته اند تا همه‌ی افرادی که خواهان پیشرفت و موفقیت خودشان و کشورشان هستند آن را خوانده و از مطالب مهم و مفید آن بهره ببرند. پیرو همین امر، ایشان با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، جشن اهدا و امضاء کتابشان را برگزار کرده و همچنین به مشاوره با جوانان و حاضرین پرداختند.

ارسال کننده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 1315
عضویت در بانک اطلاعاتی بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت