بستنی با طعم شکلات می باشد که در آن از فلفل قرمز استفاده شده است

در فلفل قرمز ماده ای موجود است که در داروها برای تسکین درد استفاده می شود 

ارسال دیدگاه

هیچ نظری ثبت نشده است
عضویت در بانک اطلاعاتی بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت