تشکیل شده از درصد بالای پوره ی زردآلو ومیوه ی قیصی

دارای طبعی گرم

ارسال دیدگاه

هیچ نظری ثبت نشده است
عضویت در بانک اطلاعاتی بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت